Merlin, en blandning mellan norska Skogskatt och en vanlig Bondkatt !